Aktualności

Najnowsze informacje MKP

1- data 2020-06-04 12:12:53; | autor:(mpk)

OGŁOSZENIE

DODATKOWE KURSY OD DNIA 8 czerwca 2020r.

W odpowiedzi na prośby mieszkańców naszej gminy,a także podjętej przez Rząd decyzji
dot. zwiększenia dopuszczalnej liczby pasażerów w autobusach, burmistrz Opoczna
Pan Dariusz Kosno wyraził zgodę na wznowienie dodatkowych kursów autobusów MPK Opoczno,
tak aby ułatwić mieszkańcom miasta oraz poszczególnych sołectw dojazd do miejsc pracy oraz innych instytucji w celu zrealizowania niezbędnych potrzeb. Kursy te realizowane będą od dnia 8 czerwca 2020r. (poniedziałek)z zachowaniem wszelkich wytycznych zawartych w rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących epidemii koronawirusa. Pasażerowie zobowiązani są do posiadania maseczek, a liczba pasażerów w autobusach, które realizować będą te kursy nie może być większa niż 50% łącznej liczby miejsc siedzących i stojących.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY
AUTOBUSÓW MPK W OPOCZNIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 8 CZERWCA 2020r.
(z uwzględnieniem przywróconych kursów)

Linia Nr 1
Kurs 04:45 z Opoczna do Wygnanowa, 05:09 z Wygnanowa do Opoczna,
kurs 06:07 z Opoczna do Krzczonowa, 06:45 z Krzczonowa do Opoczna,
kurs 12:25 z Opoczna do Wygnanowa, 13:05 z Wygnanowa do Opoczna,
kurs 14:07 z Opoczna do Krzczonowa, 14:45 z Krzczonowa do Opoczna,
kurs 17:00 z ZPC 3 do Wygnanowa, 17:50 z Wygnanowa do Opoczna.

Linia Nr 2
Kurs 06:40 z Opoczna do Międzyborza, 07:00 z Międzyborza do Opoczna,
Kurs CZWARTKOWY 09:50 z Opoczna do Wygnanowa, 10:20 powrót
Kurs 14:10 z Opoczna do Międzyborza, 14:45 z Międzyborza do Opoczna,
Kurs 15:40 z Opoczna do Wygnanowa, 16:10 z Wygnanowa do Opoczna.

Linia Nr 3
Kurs 04:55 z Opoczna do Sitowej, 05:10 z Sitowej do Opoczna,
Kurs 06:50 z Opoczna do Sitowej, 07:10 z Sitowej do Opoczna,
Kurs 07:55 z Opoczna do Sitowej, 08:15 z Sitowej do Opoczna,
Kurs 12:30 z Opoczna do Sitowej, 13:10 z Sitowej do Opoczna,
Kurs 14:07 z Opoczna do Sitowej, 14:40 z Sitowej do Opoczna,
Kurs 15:10 z Opoczna do Sitowej, 15:40 z Sitowej do Opoczna.

Linia Nr 5
Kurs 05:55 z Opoczna do Kraśnicy, 06:15 z Kraśnicy do Opoczna,
Kurs 06:45 z ul. Perzyńskiego do Kraśnicy, 07:05 z Kraśnicy do Opoczna,
Kurs 09:10 z Opoczna do Kraśnicy, 09:50 z Kraśnicy do Opoczna,
Kurs 11:55 z Opoczna do Kraśnicy, 13:00 z Kraśnicy do Opoczna,
Kurs 14:15 z OPTEXu do Kraśnicy, 14:50 z Kraśnicy do Opoczna.
Kurs 15:20 z Perzyńskiego do Kraśnicy, 16:05 z Kraśnicy do Opoczna.
Kurs 17:30 z Opoczna do Kraśnicy, 18:05 z Kraśnicy do Opoczna.

Linia Nr 6
Kurs 05:10 z Opoczna do Kunic, 05:30 z Kunic do Opoczna,
Kurs 06:15 z Opoczna do Szadkowic, 06:55 z Szadkowic do Opoczna.
Kurs 07:25 z ul. Perzyńskiego do Szadkowic, 08:00 z Szadkowic do Opoczna.
KURS CZWARTKOWY: 10:40 z Perzyńskiego do Szadkowic,11:20 powrót
Kurs 12:20 z ul. Perzyńskiego do Kunic, 13:15 z Kunic do Opoczna.
Kurs 13:25 z ul. Perzyńskiego do Kunic, 13:55 z Kunic do Opoczna.
Kurs 14:15 z OPTEXu do Szadkowic, 15:00 z Szadkowic do Opoczna.
Kurs 15:15 z OPTEXu do Januszewic, 15:30 z Januszewic do Opoczna.

Linia Nr 6
Kurs 05:30 z ZPC 3 do Kraszkowa, 06:00 z Kraszkowa do Opoczna,
Kurs 06:30 z ZPC 3 do Kraszkowa, 07:00 z Kraszkowa do Opoczna,
Kurs 08:15 z ZPC 3 do Kraszkowa, 08:50 z Kraszkowa do Opoczna,
Kurs 11:30 z Opoczna do Kraszkowa, 12:00 z Kraszkowa do Opoczna,
Kurs 13:35 z Opoczna do Kraszkowa, 13:55 z Kraszkowa do Opoczna,
Kurs 14:50 z Opoczna do Kraszkowa, 15:30 z Kraszkowa do Opoczna,
Kurs 15:50 z Opoczna do Kraszkowa, 16:30 z Kraszkowa do Opoczna,

Linia Nr 7
Kurs 06:10 z Opoczna do Stużna Kol., 06:30 ze Stużna Kol. do Opoczna,
Kurs 08:35 z Opoczna do Stużna Kol., 09:10 ze Stużna Kol. do Opoczna,
Kurs 10:40 z Opoczna do Stużna Kol., z wjazdem do Bielowic
11:20 ze Stużna Kol. do Opoczna,
Kurs 12:25 z Opoczna do Stużna Kol., 13:05 ze Stużna Kol. do Opoczna,
Kurs 14:10 z Opoczna do Stużna Kol., 14:50 ze Stużna Kol. do Opoczna.
Kurs 15:10 z Opoczna do Stużna Kol., 15:50 ze Stużna Kol. do Opoczna,
Kurs 17:05 z Opoczna do Stużna, 17:40 ze Stużna do Opoczna,

Linia Nr 8
Kurs 06:20 z Opoczna do Kruszewca, 07:00 z Kruszewca do Opoczna,
Kurs 09:40 z Opoczna do Kruszewca, 10:15 z Kruszewca do Opoczna,
Kurs 12:15 z Opoczna do Kruszewca, 12:55 z Kruszewca do Opoczna,
Kurs 14:55 z Opoczna do Kruszewca, 15:20 z Kruszewca do Opoczna.
Kurs 16:25 z Opoczna do Kruszewca, 17:00 z Kruszewca do Opoczna.KURSY NIEDZIELNE:
07:35 z Januszewic i ul. Staszica/Szkolna - dowóz na Mszę Św. o godz. 08:00.
08:30 z Woli Załężnej – dowóz na Mszę Św. o godz. 09:00.
09:00 ze Świerczyny - dowóz na Mszę Św. o godz. 09:30.
06:50 z Sitowej - dowóz na Mszę Św. o godz. 07:30.
08:25 z Ostrowa - dowóz na Mszę Św. o godz. 09:00.
09:50 z Ogonowic - dowóz na Mszę Św. o godz. 10:30.
08:20 z Bukowca Op. - dowóz na Mszę Św. o godz. 09:00.
08:20 z Bielowic - dowóz na Mszę Św. o godz. 09:00.
09:50 z Dzielnej – dowóz na Mszę Św. o godz. 10:30.

Odwóz odbywać się będzie po każdej zakończonej Mszy Św.

MPK Sp. z o. o. w Opocznie
ul.Przemysłowa 2
tel/fax ( 0-44) 755-21-94