• Autobusy MPK Opoczno
  • Tabor MPK ...
  • W innym ujęciu
  • Nasze autobusy

Aktualności

1- data 2020-02-11 14:16:11; | autor:(mpk)

OGŁOSZENIA;

W związku z poprawkami do budżetu na 2020 rok uchwalonymi przez Radę Miejską w dniu 30 stycznia 2020r. dotyczącymi m.in. zmniejszenia nakładów na transport lokalny
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie zmuszone
jest do wprowadzenia działań w celu zminimalizowania strat spółki poprzez zawieszenie
od dnia 10.02.2020r. następujących kursów:

DZIEŃ POWSZEDNI

LINIA NR 1
Kursy:
04:45 z Opoczna do Wygnanowa,
05:09 z Wygnanowa do Opoczna.
KURS CZWARTKOWY:
10:40 z Opoczna do Wygnanowa
11:20 z Wygnanowa do Opoczna

LINIA NR 2
Kursy:
08:00 z ZPC 3 do Woli Załężnej,
08:30 z Woli Zał. do Opoczna.
12:50 z ZPC 4 do Międzyborza,
13:20 z Międzyborza do Opoczna.
KURS CZWARTKOWY:
09:50 z Opoczna do Wygnanowa/Wólka Karwicka
10:30 z Wygnanowa do Opoczna

LINIA NR 3
Kursy:
06:07 z ZPC 3 do Sitowej,
06:25 z Sitowej do Opoczna.
KURS CZWARTKOWY:
11:00 z Opoczna do Sitowej
11:30 z Sitowej do Opoczna
15:10 z ZPC 4 do Sitowej,
15:40 z Sitowej do Opoczna,

LINIA NR 4 – KURSY PIĄTKOWE
Kursy:
18:08 z ul. Świerkowej na Stację Opoczno Południe,
18:50 ze Stacji Opoczno Południe na ul. Świerkową.
20:53 z ul. Świerkowej na Stację Opoczno Południe,
21:40 ze Stacji Opoczno Południe na ul. Świerkową.

LINIA NR 5
Kurs 15:20 z ul. Perzyńskiego odbywa się do Kraśnicy bez wjazdu do Dęby
KURS CZWARTKOWY:
10:45 z Opoczna do Antoniowa
11:25 z Antoniowa do Opoczna

LINIA NR 6
Kursy:
06:00 z ZPC 4 do Januszewic,
06:30 z Januszewic do Opoczna,
08:09 z ul. Perzyńskiego do Januszewic,
08:40 z Januszewic do Opoczna,
11:00 z ul. Perzyńskiego do Januszewic,
11:25 z Januszewic do Opoczna,
11:30 z ul. Perzyńskiego do Januszewic,
12:20 z Januszewic do Opoczna,
19:25 z Opoczna do Kraszkowa,
20:00 z Kraszkowa do Opoczna.
KURS CZWARTKOWY:
10:40 z Opoczna do Kraszkowa,
11:10 z Kraszkowa do Opoczna

LINIA NR 7
08:35 z ZPC 4 do Stużna Kol.,
09:10 ze Stużna Kol. do Opoczna,
17:05 z ZPC 4 do Stużna,
17:40 ze Stużna do Opoczna.

LINIA NR 8
Kursy:
09:30 z ZPC 4 do Kruszewca,
10:15 z Kruszewca do Opoczna
17:30 Z Opoczna do Kraśnicy nie będzie wracał przez Kruszewiec, Idzikowice, Libiszów, Sobawiny


SOBOTA:

LINIA NR 5
09:10 z Opoczna do Kraśnicy,
09:50 z Kraśnicy do Opoczna,
12:20 z Opoczna do Kraśnicy,
13:05 z Kraśnicy do Opoczna.

LINIA NR 7
12:40 z Opoczna do Stużna,
13:15 ze Stużna do Opoczna.
ZAWIESZONE W CAŁOŚCI:
LINIA Nr 3 Opoczno – Sitowa – Opoczno,
LINIA NR 8 Opoczno – Kruszewiec – Opoczno.


NIEDZIELA:

LINIA NR 3
Kursy:
11:20 z Sitowej na pl. Kościuszki,
13:00 z pl. Kościuszki do Sitowej,
13:20 z Sitowej do Zajezdni.
LINIA NR 6
Kursy:
11:20 z Bielowic na pl. Kościuszki,
13:00 z pl. Kościuszki do Bielowic,
13:20 z Bielowic do pl. Kościuszki.
LINIA NR 4
Kursy:
19:18 z ul. Świerkowej na Stację Opoczno Południe,
20:00 ze Stacji Opoczno Południe na ul. Świerkową.
-----------------------------------------------------------------------


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.w Opocznie informuje o zmianach
w kursowaniu autobusów od dnia 1 stycznia 2020r.
1. LINIA NR 5
Zawiesza się niedzielny kurs o godz. 07:00 na trasie: Opoczno – Dęba – Kraśnica Kościół – Dęba – Opoczno
2. LINIA NR 6
Kurs o godz. 07:00 z Kraszkowa do Opoczna przejeżdżać będzie przez Dzielną (tzw. Dzioły).
Odjazd z przystanków Dzielna Dzioły: 07:12, 07:13
Kurs o godz. 14:50 z ul. Leśnej (Opoczno) do Kraszkowa przejeżdżać będzie przez Dzielną (tzw. Dzioły).
Dwa wymienione wyżej kursy nie będą zatrzymywać się na przystanku Dzielna Wieś przy DK 12
3. LINIA NR 8
Wszystkie kursy Linii nr 8 będą realizowane nową trasą:
Opoczno – Bukowiec Skrzyż. – Sobawiny – Libiszów – ewentualny wjazd do Idzikowic Wieś - Idzikowice Remtrak– wiadukt kolejowy nad CMK - nowa droga wzdłuż CMK –– Kruszewiec Wieś (w zależności od kursu Kruszewiec Kol.) –– DW 723 – Libiszów Kol. – Libiszów Kościół – Sobawiny – Bukowiec Skrzyż. –Opoczno.
W związku z nową trasą autobusów Linii Nr 8 połączeniu w jeden kurs ulegną dwa kursy Lini nr 8 – wyjeżdżający z Kruszewiec Kol. o godz. 07:05 (Kurs I)
oraz wyjeżdżający z Libiszowa PKP Remtrak o godz. 07:05 (Kurs II). Nowy kurs przebiegałby zgodnie z dotychczasowym rozkładem jazdy, jednym autobusem, nowo ustaloną trasą.
Godziny odjazdów z Opoczna nie ulegają zmianie.
Szczegółowy przebieg wraz z godzinami odjazdów dostępny na stronie: facebook.com/mpkopoczno
Dodatkowo przedłużony zostaje kurs Linii Nr 5 o godz. 17:30 jadący do Kraśnicy. Po wydłużeniu kurs ten przebiegać będzie dalejprzez miejscowości Kraśnica, Kruszewiec, Idzikowice Remtrak, Libiszów, Sobawiny, Bukowiec Skrzyż., Opoczno.

-----------------------------------------------------------------------
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że z dniem
1 stycznia 2020r. obowiązywać będzie Uchwała Nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej
w Opocznie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez naszą spółkę.

Zgodnie z uchwałą od dnia 01.01.2020r. cena biletu za przejazd w granicach Gminy Opoczno wynosić będzie 1 zł. Dodatkowo zachowane zostały wszystkie ulgi obowiązujące dotychczas.

Ponadto osoby które ukończyły 70-ty rok życia na podstawie dowodu osobistego
lub innego dowodu tożsamości korzystać mogą z przejazdów bezpłatnie.

Szczegóły dostępne pod linkiem:
https://www.facebook.com/mpkopoczno/photos/pcb.2792259447507698/2792258924174417/?type=3&theater

-----------------------------------------------------------------------
Realizując prośbę naszych pasażerów Informujemy,
że z dniem 14 października 2019r. zostaje opóźniony
o 10 minut kurs Linii Nr 8 o godz. 14:45.

Odjazd z ul. Kossaka: 14:55
-----------------------------------------------------------------------
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.w Opocznie informuje pasażerów,
że od dnia 04 listopada 2019r. zmianie ulega rozkład jazdy Linii nr 6.
Na wniosek Urzedu Gminy w Sławnie zawieszone zostają odjazdy autobusów z Kunic o godz.: 06:25, 12:15, 15:40.

Autobusy wyjeżdżające z Opoczna o godz. 06:07, 11:30, 15:15 (OPTEX) będą dojeżdżać tylko do miejscowości Januszewice, a nie jak dotychczas do Kunic.

Więcej

Witamy

O firmie:

1 marca 1977 r. uruchomiono komunikację miejską w Opocznie funkcjonującą w ramach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Mazowieckim, Oddział w Opocznie. Początkowo były to tylko 2 linie, które wyjechały na pierwszy kurs 1 kwietnia 1977 r.

Więcej

Przetargi

Aktualne przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie ogłasza przetargi na zbycie środków trwałych w postaci autobusów turystycznych SCANIA IRIZAR.

Wszelkie informacje dostępne w zakładce PRZETARGI.

Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

-publicznego transportu osób,
-przewozów autokarowych krajowych i zagranicznych,
-przeglądy technicznei i naprawa autobusów,
-mycia pojazdów, ciężarowych i osobowych,
-napraw samochodów ciężarowych i autobusów,
-usługi reklamowe na pojazdach,

Więcej

MPK Sp. z o. o. w Opocznie
ul.Przemysłowa 2
tel/fax ( 0-44) 755-21-94